top of page
IMG_20200616_183620-compressed.jpg

Àrees d'especialitat

La firma de un contrato

DRET LABORAL

Acomiadaments, Modificacions Substancials de Condicions de Treball, Sancions, Extincions de contractes, Liquidacions, Contractes, Expedients de Regulació d'Ocupació, Reclamacions de Quantitat.

Signing a Contract

DRET CIVIL

Dret de Successions, Propietat Horitzontal, Accidents de Trànsit, Desnonaments, Reclamacions de Quantitat, Dret Immobiliari.

shaking-hands-3091906_1280_edited.jpg

DRET DE FAMÍLIA

Divorcis, Separacions, Modificacions de Mesures, Convenis Reguladors, Reclamacions d'Aliments, Execucions de Sentències.

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Gestió de Comunitats, Assessorament Legal, Reclamacions Morositat Copropietaris, Assistència lletrada a Juntes de Propietaris.

legal-1143114_1280.jpg

DRET PENAL

Denúncies, Querelles, Assistència al detingut, Executòries penals, Procediments abreujats, Procediments ordinaris, Delictes lleus.

 

Signing a Contract

ESTRANGERIA

Autoritzacions de Residència, Reagrupacions familiars, Visats, Cartes d'Invitació, Targetes de Residència, Obtenció de NIE

document-428334_1280.jpg
bottom of page